Specijalistička pedijatrijska ordinacija
Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije,
Dugo Selo, D. Domjanića 12A
Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med. spec. pedijatrije, Dugo Selo, Dragutina Domjanića 12A

TEMPERATURA - što trebate znati

 
Jedan od najčešćih znakova bolesti kod djece je povišena tjelesna temperatura.
 
Što je to povišena temperatura, a koje su normalne vrijednosti?
 
Mjereno ispod pazuha normalna temperatura je do 37,0°C.
U uhu ili u guzi (rektalno) to je do 37,5°C.
Sve iznad toga je povišena temperatura.
Iz ovoga je vidljivo da je temperatura izmjerena u guzi ili u uhu oko 0,5°C viša od one izmjerena ispod pazuha. Zbog toga kada liječniku ili sestri govorite koliku dijete ima temperaturu, osim same vrijednosti treba navesti i mjesto u kojem ste mjerili.
Nemojte korigirati i umanjivati izmjerenu temperaturu u uhu ili u guzi, nego recite koliko ste izmjerili i gdje.
 
Što treba napraviti kada dijete ima povišenu temperaturu?
 
Najprije temperaturu treba izmjeriti!  Nije dovoljno staviti ruku na dijete i zaključiti kako je «vruće» i ima temperaturu. Na taj način može se pogriješiti i to u oba smjera – bilo da dijete nema povišenu temperaturu, a nama se čini da ima ili da dijete ima povišenu temperaturu, a nama se čini kako nema. Osim toga nije baš  sasvim svejedno je li povišena temperatura iznosi 37,8°C ili 39,8°C. Zbog toga molim -  izmjerite temperaturu!
Nije toliko važno mjesto mjerenja temperature  niti vrsta toplomjera kojim mjerite temperaturu.
Ipak, pojedine zemlje napisale  su službene preporuke za povišenu temperaturu i svi se slažu i daju prednost mjerenju temperature pod pazuhom ili u uhu i to od najranije dobi –  od samog djetetovog rođenja.
Kada se izmjeri visoka temperatura kod djeteta,  najvažnije je ne paničariti.
Potrebno je krenuti s mjerama za njezino skidanje, a to je najprije davanje lijeka. Ne treba biti odviše pod dojmom visine izmjerene temperature. Vrlo visoka temperatura može biti prisutna u djeteta i kod «običnih, banalnih» infekcija i nije nužno znak teške bolesti. Također, dijete može biti teško bolesno i uz tek blago povišenu temperaturu.
 
Kada dati lijek za skidanje temperature.
 
To pak ovisi o visini izmjerene temperature.
Ukoliko je temperatura izmjerena ispod pazuha do 37,9°C ili u guzi i uhu do 38,4°C u pravilu ne treba davati  lijek.
To je zbog toga što je povišena tjelesna temperatura prirodna obrana našeg tijela protiv uzročnika bolesti.
Više vrijednosti temperature mogu biti same po sebi štetne i zato ih treba snižavati.
Neke od stvari treba imati uvijek na pameti:
  • Temperatura ne smije jako naglo padati. Potrebno je ponekad pričekati i do 2 sata kako bi temperatura počela padati. Ne raditi paniku ukoliko temperatura ne počne padati odmah nakon davanja lijeka ( može se dogoditi da nakon pola sata ili 45 min od davanja lijeka temperatura čak bude i viša nego prije davanja lijeka i treba samo još pričekati da ona počne padati)
  • Ne treba očekivati da temperatura uvijek nakon davanja lijeka padne do potpuno normalnih vrijednosti. U nekim bolestima može se dogoditi da povišena temperatura bez prestanka traje nekoliko dana.
  • Treba inzistirati da temperatura bude niža od jako visokih vrijednosti - 39,0°C (ispod pazuha), odnosno 39,5°C (u uhu ili guzi).
Koji lijek dati za povišenu temperaturu
 
Lijek za povišenu temperaturu kod djece je paracetamol. U našoj zemlji ovaj lijek se prodaje pod brojnim imenima kao što su: Lupocet, Efferalgan, Panadol, Paracetamol, Lekadol. Iza svih ovih naziva uvijek je isti lijek. Razlike su u dodatnim tvarima koje daju drugačiji okus i  boju samom lijeku.
Osim paracetamola drugi lijek za povišenu temperaturu je ibuprofen. On se prodaje pod imenima Ibuprofen, Dalsy, Nurofen, Neofen.
To je rezervni lijek i daje se samo u slučaju vrlo visoke temperature  - 39,0°C (ispod pazuha), odnosno 39,5°C (u uhu ili  guzi).  
 
U kojem obliku dati lijek
 
Najbolje je lijek dati prirodnim putem kojim se i inače nešto unosi u naš organizam, a to je
na usta, odnosno dati sirup. Osim sirupa može se dati i čepić, ali kod većeg djeteta samo iznimno (ako npr. povraća), a i kod malog djeteta ( dojenčeta) bolje je primijeniti sirup.
Sirup je dojenčetu i malom djetetu najbolje dati štrcaljkom („špricom“) koja ima obilježenu količinu u mililitrima. Sirup treba davati polagano, „malo po malo“ uz kut ustiju.
Nemojte odustati od davanja sirupa ako jednom niste uspjeli. Pokušajte pronaći sirup s okusom koji odgovara vašem djetetu. Iskustvo govori kako najčešće vole blagi okus jagode.
Ponekad neće biti moguće dati sirup i tada svakako treba staviti čepić u guzu.
 
U kojoj dozi dati lijek
 
Doza lijeka za temperaturu ovisi o tome koliko je visoka temperatura, koji lijek dajete i o tome koliko dijete ima kilograma.
Orijentacijski može poslužiti i dob djeteta.
Jedna standardna doza paracetamola kod djece iznosi 10mg/kg tjelesne težine.
To znači da će dijete od npr. 10 kg težine dobiti 100mg lijeka u jednoj dozi
(10kg x 10mg lijeka daje 100mg lijeka).
Takvu dozu paracetamola možemo ponavljati najviše svakih 4 sata.
Kod vrlo visoke temperature potrebno je dati veću dozu paracetamola – 15mg/kg.
Dakle, dijete od 10kg treba dobiti 150mg lijeka po jednoj dozi  (10kg x15mg =150mg lijeka).
Ova doza paracetamola može se ponavljati najviše svakih 6 sati.
Svi sirupi koji sadrže paracetamol imaju jednaku jačinu doze lijeka po jednom mililitru           (u 5ml sirupa nalazi se 120 mg lijeka).
Orijentacijski, doza paracetamola može se odrediti i prema dobi djeteta.  Djetetu do 6 mjeseci daje se ½ žl. sirupa, 6-10 mjeseci ¾ žličice, a 10 -14 mjeseci 1 žličica. Nakon toga 1,5 žličica do 3 godine itd. Naravno da je bolje izvagati dijete i tada odrediti ispravnu dozu lijeka jer djeca iste dobi ponekad jako variraju u tjelesnoj težini.
 Za ibuprofen u  sirupu potrebno je provjeriti o kojem se obliku radi. Najčešće  se  nalazi 100mg ibuprofena  u 5ml sirupa. Postoje i forte oblici sirupa ibuprofena koji u jednakoj količini sirupa sadrže dvostruko veću dozu ibuprofena. Zato je potreban oprez!
 Doza ibuprofena  smije se ponavljati najviše svakih 8 sati. U slučaju vrlo visoke temperature može se maksimalno dati 10mg/kg težine svakih 8 sati (npr. dijete od 10kg treba dobiti 100mg ibuprofena – 10kg x 10mg = 100mg).
Kod čepića treba odabrati onaj koji najbolje odgovara ovisno o težini djeteta.
Za paracetamol postoje čepići s različitim dozama lijeka (80mg, 120mg, 150mg, 240mg).
Za ibuprofen postoje čepići u dozama od 60mg i 125mg.           
 
Koliko često primijeniti lijekove za temperaturu
 
Već je ranije spomenuto da nije potrebno davati lijek za blago povišenu temperaturu
(do 37,9°C pod pazuhom, ili do 38,4°C izmjereno u uhu ili u guzi).          
U slučaju povišene temperature ( do 38,9°C pod pazuhom, odnosno 39,4°C u uhu ili guzi) treba davati isključivo paracetamol (nije potrebno davati ibuprofen) i to u standardnoj dozi – 10mg/kg.  U slučajevima ovako povišene temperature lijek nije potrebno davati češće od svakih 6 sati.
U slučaju vrlo visoke temperature potrebno je dati paracetamol u višoj dozi - 15mg/kg.
Također, u slučaju vrlo visoke temperature može se dati ibuprofen – 10mg/kg.
Lijekovi paracetamol i ibuprofen se mogu i trebaju kombinirati u slučaju vrlo visoke temperature koja vrlo brzo raste i ponavlja se u istome danu!
 
Kako i kada kombinirati lijekove paracetamol i ibuprofen
 
U slučaju vrlo visoke temperature daje se paracetamol u visokoj dozi (15mg/kg). Ukoliko temperatura ne padne nakon 2 sata od uzimanja lijeka, treba tada dati ibuprofen!
Isto vrijedi i obrnuto – ukoliko temperatura 2 sata nakon davanja ibuprofena i dalje ostaje u vrlo visokim vrijednostima – tada treba dati paracetamol.
Ponekad se događa da temperatura u kratkom vremenu nakon davanja lijeka (3-4 sata) počne opet rasti na vrlo visoke vrijednosti. Tada treba odmah dati drugi lijek različit od onoga koji ste primijenili prije 3-4 sata.  
Treba uvijek paziti da između dviju visokih doza paracetamola prođe minimalno 6 sati, a između dviju doza ibuprofena prođe minimalno 8 sati.
 
Primjer kombiniranja lijekova
 
Uz temperaturu 39,9°C u uhu dajete paracetamol 15mg/kg.  Nakon sat i pol kod djeteta izmjerite temperaturu 39,4°C u uhu. Zadovoljni ste ovim rezultatom.  Nakon još pola sata izmjerite temperaturu 39,1°C u uhu. I dalje ste zadovoljni!
Nakon sljedećih sat i pol uočavate da temperatura ponovno raste i izmjerite 40,1°C u uhu.  Sada dajete ibuprofen!
Temperatura nakon 45 minuta iznosi 39,6°C u uhu i nakon sljedećih 20 minuta iznosi 39,2°C u uhu. Sada ste zadovoljni.
Prošlo je još 2 sata i temperaturu ste mjerili nekoliko puta i ona je iznosila uvijek između 38,9°C i 39,3°C u uhu. Zadovoljni ste!
Prolazi još pola sata, temperatura počinje opet rasti i sada iznosi 39,7°C u uhu. 
Sada ponovno dajete paracetamol 15mg/kg jer je to opet vrlo visoka temperatura i prošlo je već 6 sati od prethodne doze paracetamola.
 
Fizikalne mjere za skidanje temperature
 
Osim lijekovima, temperatura se može skidati i tzv. fizikalnim mjerama. Fizikalne mjere su izmjenjivanje obloga ili tuširanje. Osobito se preporučuju uz vrlo visoku temperaturu ( iznad 39°C). Danas se već sve manje koriste fizikalne mjere u službenim preporukama za povišenu temperaturu. Najveći naglasak je na pravovremenom davanju lijekova za temperaturu i njihovoj ispravnoj dozi.
Što znači «tuširanje»? 
Dijete treba smjestiti u kadu (ili kadicu) s vodom tako da ne bude duboko uronjeno u vodu. Dijete treba biti golo. Voda u koju se stavlja dijete treba biti ugodne temperature ( baš one temperature koju koristite inače za kupanje) – to je oko 36°C -37°C. «Tuširati» se onda može tako da se posudom polijevaju djetetova leđa i prsa, a za to vrijeme ono se može igrati i zabavljati nekim igračkama. Naravno da će vrlo često i plakati i biti neraspoloženo, ali se na to ne treba obazirati. Ove postupke potrebno je provoditi najmanje pola sata. U tom vremenu već će i temperatura vode pasti za koji stupanj, a djetetu to više neće biti neugodno.
Može se i čitavo vrijeme dijete doslovno tuširati tušem, ali učinak je isti, jedino što ćete potrošiti puno više vode.
Umjesto tuširanja jednako dobro je i često mijenjanje obloga na prsima i leđima djeteta ( nije dovoljno obloge stavljati na noge i ruke ili čelo djeteta). Za obloge treba koristiti isključivo vodu.
Voda za obloge također mora biti ugodne temperature, a ne mlaka ili hladna. Sve je potrebno također raditi najmanje pola sata.
Sasvim je jasno da je to naporan i zahtjevan posao i zahtjeva iznimno strpljenje.
Još jednom – ne paničarite i nemojte klonuti duhom. Vrijeme koje provodite u mjerama skidanja temperature čini se dugačko kao vječnost i zato uvijek pogledajte na sat da možete realno i objektivno procijeniti koliko dugo dijete ima visoku temperaturu.
 
Davanje tekućine djetetu s temperaturom
 
Uz lijekove i fizikalne mjere skidanja temperature važno je i što bolje napajati dijete, tj. davati mu što više tekućine. Uz povišenu temperaturu pojačan je i gubitak vode iz tijela pa ju je potrebno i više nadoknađivati.
 
Kada se morate zabrinuti?
  • Kada uz sve vaše mjere temperatura satima ne pada ispod vrlo visokih vrijednosti  (39,0°C pod pazuhom, odnosno 39,5°C u uhu ili guzi).
  • Ako je dijete starosti 0 – 3 mjeseca
  • Ukoliko izgubi svijest ili ukoliko dobije grčeve ili trzajeve čitavim tijelom ili dijelovima tijela.
  • Počne izbijati osip uz povišenu temperaturu
  • Uz pojavu drugih znakova teške bolesti osim temperature ( slabost, mlitavost, klonulost, gubitak svijesti ili stanje pomućene svijesti, teško disanje, potpuno odbijanje tekućine, neprestano povraćanje ili proljev i slično).
Tada bez obzira na visinu temperature treba odmah potražiti liječnika ili po potrebi zvati hitnu pomoć.
 
Dolazak na pregled
 
U ostalim slučajevima nije potrebno ili čak nije poželjno odmah se javljati liječniku, nego treba provesti mjere za skidanje temperature i pričekati barem 24 sata te se nakon toga javiti liječniku.
Ukoliko je dijete dobrog općeg stanja, temperatura se dobro kontrolira lijekovima, dijete se ponaša živahno u razdobljima kada padne temperatura i dobro uzima tekućinu – najbolje se na pregled javiti nakon 2-3 dana od početka temperature.
Često se dogodi da do tada temperatura već sama prestane i odlazak liječniku nije više niti potreban!
 
Nemojte dovoditi dijete liječniku na pregled u trenutku kada ima vrlo visoku temperaturu!!!
Dajte lijek za povišenu temperaturu i pričekajte da padne ispod vrlo visokih vrijednosti te tada dođite na pregled!!
 
 
Koliko dugo može trajati bolest s povišenom temperaturom?
 
Brojne su bolesti u kojima povišena temperatura traje 2-3 dana i zatim prolazi.
Međutim,  postoje brojne bolesti u kojima visoka temperatura može trajati i 7-10 dana ( npr. gripa, adenovirusne infekcije…).
Nemojte odmah misliti da dijete boluje od teške bolesti ako temperatura i peti dan bolesti još uvijek nije u normalnim vrijednostima. Nastavite prema uputama davati lijekove za povišenu temperaturu i pratite stanje djeteta. Ukoliko se u razdobljima kada je temperatura u nižim vrijednostima dijete ponaša živahno, dobro uzima tekućinu – ne treba biti panično zabrinut.
U bolesti treba biti strpljiv i pričekati da dijete ozdravi.
Loša je praksa samo zbog povišene temperature koja traje danima odlaziti iz dana u dan liječniku i obilaziti hitne ambulante. To je potrebno samo ako se stanje djeteta pogorša i ono je klonulo, ne uzima tekućinu  ili se temperatura više nikako ne može spustiti ispod vrlo visokih vrijednosti uz pravilno davanje lijekova.
 
Dodatne upute i savjeti
 
Na (nekim) lijekovima za skidanje temperature piše kako se mogu primjenjivati 3 dana, a nakon toga treba se javiti liječniku. To ne znači da se lijek za povišenu temperaturu ne smije davati dulje od 3 dana, nego upozorava roditelje da,  ukoliko dijete nije prestalo imati povišenu temperaturu, treba dogovoriti pregled liječnika.  
Uz visoku temperaturu pratite i bilježite i druge znakove bolesti vašeg djeteta. To mogu biti zimica, osjećaj hladnoće, tresavica. Nemojte to zaboraviti spomenuti liječniku kada dođete na pregled s djetetom. Također zamjećujte i druge znakove bolesti koji se odnose na različite sustave našeg tijela: dišni, probavni, mokraćni...
Neki od simptoma su: curenje ili začepljen nos, kašalj, promuklost, bol u uhu, grlu, povraćanje, proljev, bolovi u trbuhu, bolovi ili peckanje pri mokrenju, odbijanje hrane, odbijanje tekućine...
 
Poruka i zaključak
 
            Biti roditelj nije lak posao, a jedna od najtežih zadaća je nositi se s povišenom temperaturom koja može trajati danima (osobito često noćima).
Najvažnije je pri tome sačuvati prisebnost, ne paničariti i postupati pravilno.
Pravilno možete postupati samo ukoliko imate znanje, a tada će se javiti i sigurnost i samopouzdanje.
Nadam se da ovaj tekst pruža dovoljno znanja za uspješnu borbu protiv visoke temperature i  za jačanje Vašeg samopouzdanja. 
Bez obzira na sve prethodno rečeno – ukoliko ste nesigurni i ne znate što napraviti u trenu kada dijete ima povišenu temperaturu – uvijek se možete javiti u ambulantu telefonski za savjet ili dovesti dijete na pregled.
Svaki pedijatar razumije i uvažava strah za vlastito dijete!
 
Sastavio:  Dino Kramer

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dino Kramer, dr. med., spec. pedijatrije, Dugo Selo, D. Domjanića 12A © 2020